Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews liczyło, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała wzrost od 3,5 proc. do 7,5 proc. rok do roku przy średniej w wysokości 5,81 proc. (wobec wzrostu o 8,8 proc. rok do roku w marcu).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.r. i o 2,0 proc. niższym w porównaniu z marcem 2015 r." - głosi komunikat. 

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

>>> Czytaj też: 4 mld dolarów, 8 tys. miejsc pracy. Czy Kanadyjczycy zainwestują w lubuskim?

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 13,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,6 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 9,0 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz mebli – po 5,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,8 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4 proc." - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji artykułów spożywczych – o 7,2 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,0 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,9 proc., podał też GUS.

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 31,4 proc. oraz w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne –- o 0,3 proc., natomiast spadek produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 4,7 proc." - czytamy dalej.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w kwietniu br. o 8,5 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,7 proc.

Według ekonomistów, ankietowanych przez agencję ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 5,79 proc. (prognozy od 3 proc. do 11,1 proc. wzrostu) wobec wzrostu o 2,9 proc. r/r w marcu br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 7,4 proc. wyższym niż w kwietniu ub.r. i o 1,3 proc. wyższym w porównaniu z marcem br." - głosi komunikat.