"Podtrzymanie wynika z silnej pozycji rynkowej PGE na polskim rynku energii elektrycznej i z konserwatywnego profilu ryzyka. Ograniczeniem ratingu jest stosunkowo niski udział regulowanego biznesu sieciowego w EBITDA PGE, ograniczona dywersyfikacja źródeł wytwórczych, wysokie średnie emisje CO2 na MWh oraz oczekiwania Fitch co do spadku marż w podstawowej działalności spółki - konwencjonalnym wytwarzaniu energii" - czytamy w komunikacie.

Agencja dodała, że ratingi PGE odzwierciedlają m.in. to, że grupa PGE ma ok. 40% udziału w krajowym rynku konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej przy niższych od średniej rynkowej kosztach produkcji, jak również silną pozycję na rynku dystrybucji (26%).