Akcjonariusze Wojasa zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 0,25-0,3 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka w propozycjach uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 19 czerwca.

"Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2014 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 03 września 2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 września 2015 r." - czytamy w projektach uchwał.

Pozostałą kwotę zysku netto po wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 43 164,94 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, podano także.

Wojas odnotował 8,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 7,23 mln zł wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.