Na podstawie umowy PZU sprzeda kupującemu 1 761 941 akcji zwykłych imiennych w PZU Lietuva, stanowiących łącznie 99,879 proc. akcji w kapitale zakładowym PZU Lietuva.

Wcześniej PZU informowało o spełnieniu się warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu zgody antymonopolowej Litewskiej Rady Konkurencji na sprzedaż akcji PZU Lietuva, a także uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, że na sprzedaż akcji PZU Lietuva nie jest wymagana zgoda antymonopolowa estońskiego organu antymonopolowego. Ponadto informowało o uzyskaniu zgody norweskiej Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji PZU Lietuva przez kupującego oraz zgody litewskiej komisji rządowej.

"Sprzedaż akcji PZU Lietuva na podstawie umowy sprzedaży nastąpi po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających" – czytamy w komunikacie.

Na początku lutego PZU zawarło umowę sprzedaży 99,879 proc. akcji spółki UAB DK PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring (Norwegia) za kwotę 54 mln euro powiększoną lub pomniejszoną o różnicę pomiędzy kwotą aktywów netto, a szacowaną kwotą aktywów netto oraz ewentualną kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r. 

>>> Czytaj też: Polska wykupuje Europę: mamy udziały w ponad 3 tys. zagranicznych firm