"Pozyskane finansowanie wykorzystamy do strategicznego rozwoju działalności Grupy AB na atrakcyjnym rynku czeskim, gdzie nasza spółka zależna AT Computers zdobyła już pozycję numer jeden i ma możliwości dalszego dynamicznego wzrostu" - powiedział Ochędzan, cytowany w komunikacie.

Grupa aneksowała z Bankiem Pekao umowę programu emisji obligacji z 2014 roku. W efekcie - podobnie jak w minionym roku - spółka planuje emisję niezabezpieczonych 5-letnich obligacji o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR + marża) o wartości nominalnej do 100 mln zł.

"Zmiana struktury finansowania AB SA w 2014 roku w oparciu o długoterminowe obligacje, zastępujące krótkoterminowe kredyty bankowe, dała spółce impuls wzrostowy. Analogiczną strategiczną zmianę struktury finansowania zamierzamy przeprowadzić w przypadku naszej czeskiej spółki" - wyjaśnił członek zarządu ds. finansowych Grupy AB.

W sierpniu 2014 roku AB SA zakończyła sukcesem program emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o wartości nominalnej 100 mln zł. Popyt instytucji finansowych przewyższył o ponad 60% całą oferowaną pulę obligacji. W efekcie już w pierwszym podejściu spółka wykorzystała cały program emisji obligacji.

Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. Jest liderem w regionie CEE. Obok ugruntowanej już pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa AB z sukcesem prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, dostarcza rozwiązania e-commerce, umacnia pozycję w zakresie dystrybucji AGD i zabawek, a także dostarcza usługi logistyczne i finansowe, które uzupełniają i uatrakcyjniają ofertę handlową firmy. AB SA jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.