"Na skutek długoterminowych negocjacji z największymi wierzycielami trwających przez cały 2014 r., plany restrukturyzacji zaakceptowano w grudniu podczas zgromadzeń wierzycieli, a następnie zatwierdził je Sąd Handlowy w Budapeszcie" - czytamy w komunikacie.

W ramach restrukturyzacji przekazano budynek Váci 1 (dawny budynek giełdy) i aktywa spółki Szervita na rzecz banku finansującego, natomiast Paris Department Store - na rzecz państwa węgierskiego, które skorzystało z prawa pierwokupu.

Orco zapłaciło bankowi finansującemu 9 mln euro w związku ze zwolnieniem z udzielonych gwarancji i zobowiązań związanych z projektem Vaci 188.

"Po zakończeniu z sukcesem trzech postępowań dla spółek węgierskich, Orco zamierza kontynuować zbywanie pozostałych aktywów węgierskich, w miarę otrzymywania zadowalających ofert z rynku. Jest to zgodne ze strategią spółki, która zakłada wyjście z rynków Węgier i Słowacji" - napisano także w materiale.

Trzy węgierskie spółki Orco Property Group złożyły w sądzie wnioski o upadłość w grudniu 2013 r.

Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Działa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na rynku czeskim, węgierskim, polskim, rosyjskim, chorwackim, niemieckim i słowackim. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu.