Tymczasem premier Tsipras odrzucił niemieckie propozycje – co ciekawe Angela Merkel nazwała je „szczodrymi”, a niemiecka prasa biznesowa spekuluje o ponad 15 mld EUR dodatkowego wsparcia w ramach wydłużenia dotychczasowego programu pomocowego o kolejne pół roku – powtarzając, że nie uwzględniają one greckich interesów. Bo premier i zarazem szef Syrizy nie może zgodzić się na to, na walce z czym wygrał styczniowe wybory, czyli dalszy dyktat oszczędności, które uderzają w społeczeństwo. Tylko, że zarazem ma świadomość, że ewentualny krach greckiego systemu bankowego i konieczność równoległego wprowadzenia drachmy, mogą jeszcze bardziej zubożyć naród i odsunąć Syrizę od władzy w niezbyt komfortowych okolicznościach.

De facto obie strony grają dobrze wiedząc, że przegrana będzie oznaczać spore problemy. Dla Greków polityczno-gospodarcze, a dla Niemców być może … spore zamieszanie wokół Deutsche Banku, o którego nadmiernej ekspozycji na rynku derywatów mówi się coraz częściej.

Tym samym nie wydaje się, aby klamka miała zapaść po jutrzejszym spotkaniu Eurogrupy. Bitwa będzie toczyć się aż do samego końca. Z tym, że rynki w poniedziałek mogą reagować już bardziej nerwowo, jeżeli dalej nie będzie porozumienia.

Dzisiejsze dane makro z USA były dobre. W połączeniu z wczorajszym pozytywnym zaskoczeniem skalą wydatków konsumenckich w maju (0,9 proc. m/m), dzisiejszy odczyt wskaźnika nastrojów Uniw. Michigan, które skoczyły na koniec czerwca do 96,1 pkt. wygląda optymistycznie.

Reklama

Na rynku EUR/USD rozgrywany jest spadkowy scenariusz. Po kilkunastu godzinach trwania przy poziomie 1,12 (głównie wczoraj) dzisiaj ruszyliśmy w dół. Rośnie prawdopodobieństwo złamania minimum tego tygodnia, czyli 1,1134. Układ wykresu sugeruje też możliwe sforsowanie strefy wsparcia przy 1,1051-96 i testowanie linii wzrostowej trendu przy 1,10. Pytanie, czy 1,1134 nie zostanie naruszone jeszcze dzisiaj, jeżeli inwestorzy zaczną tracić cierpliwość i wiarę w to, że weekend przyniesie rozwiązanie (nawet częściowe) greckiego problemu.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.