Konsensus rynkowy wynosił 272-275 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 279 500, tj. wzrosła o 4 500 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.