Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 11% (tak samo, jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

- Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów farmaceutycznych (plus 21 w lipcu, plus 17 w czerwcu – oceny te są bardziej korzystne niż w lipcu ostatnich trzech lat), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 16 w lipcu, plus 14 w czerwcu – od kwietnia br. oceny koniunktury utrzymują się na zbliżonym poziomie), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 15 w lipcu ostatnich trzech lat), drewna i wyrobów z drewna (plus 15 w lipcu, plus 9 w czerwcu), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 12 w lipcu, plus 18 w czerwcu – odnotowywana od początku roku poprawa ocen koniunktury, od czerwca uległa zahamowaniu) - czytamy w komunikacie.

Negatywne oceny koniunktury zgłaszają jedynie producenci odzieży (minus 18 w lipcu, minus 17 w czerwcu – w porównaniu z lipcem ostatnich sześciu lat oceny koniunktury są w bieżącym miesiącu najbardziej, podał też Urząd.