Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 13% (tj. tak samo, jak przed miesiącem). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W lipcu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedstawicieli branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 8 – spadek o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), pojazdy samochodowe (plus 3 – spadek o 1 pkt proc.) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 2 – wzrost o 1 pkt proc.). Nieznacznie negatywnie koniunkturę oceniają jedynie przedstawiciele branży żywnościowej (minus 1 – wzrost o 1 pkt proc.), podał również GUS.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lipcu na poziomie plus 10 (wobec plus 11 w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9% (przed miesiącem odpowiednio: 20% i 9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.