MZ KP ma umowę ramową z firmą Liebherr-Werk Ehingen GmbH (Niemcy, Liebherr), której przedmiotem jest produkcja i dostawa konstrukcji maszynowych do dźwigów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa kwota zamówień przewidzianych do realizacji w ciągu roku 2015 na podstawie niniejszej umowy wynosi ok. 15,5 mln euro, co stanowi równowartość 63,8 mln zł, podano w komunikacie.

Z kolei Mostostal Zabrze podpisał umowę z Engineering Dobersek GmbH (Niemcy) na dostawy konstrukcji stalowych dla huty miedzi wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej/ warsztatowej. Wartość umowy wynosi 2,727 mln euro netto, co stanowi równowartość 11,23 mln zł. Zakończenie dostaw ma nastąpić do końca 2015 roku, podano w drugim komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.