Rekomendacja został wydana przy cenie 40,35 zł za akcję, zaś w czwartek, ok. godz. 16:10 kurs akcji wynosił 44,70 zł, po wzroście o 0,45% wobec ostatniego zamknięcia. 

Analitycy mDM prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 154,4 mln zł w roku obrotowym 2014/2015 i 144,3 mln zł w roku 2015/2016 przy przychodach na poziomie odpowiednio 2 367,4 mln zł i 2 139,9 mln zł. 

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r., wchodzi w skład indeksu największych spółek WIG30.