- Fundusz podejmie decyzję o uczestnictwie dopiero podczas "drugiej fazy" (programu pomocowego), po tym jak Grecja uzgodni (z wierzycielami) rozległy pakiet reform oraz, przede wszystkim, gdy pożyczkodawcy ze strefy euro "zdecydują się na restrukturyzację długu" - pisze "FT", cytując dokument MFW.

"MFW będzie uczestniczyć w programie dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną te dwa warunki" - powiedział AFP wysokiej rangi przedstawiciel Funduszu. Oznacza to, że MFW może przez wiele miesięcy nie włączyć się w program pomocy dla Grecji i rodzi wątpliwości czy Fundusz w ogóle będzie uczestniczył w tym programie - komentuje "FT".