"Różnica ta wynika przede wszystkim z obecnej sytuacji gospodarczej w Rosji, odzwierciedlonej w wycenie moskiewskich centrów handlowych i w odpisie wielu nieruchomości biurowych w Europie Wschodniej ze względu na konkurencyjne środowisko rynkowe lub oczekiwanie na modernizacje" – czytamy w komunikacie.

Wskazano także na negatywny efekt wyceny finansowania w dolarach dla moskiewskich centrów handlowych i wyceny obligacji zamiennych na akcje spółki Buwog.

Immofinanz oczekuje jednocześnie wyniku operacyjnego na poziomie 316,5 mln za rok finansowy 2014/15, co oznacza wzrost o 17% wobec 270,5 mln euro rok wcześniej.

"Wyższe wyniki sprzedaży nieruchomości i działalności deweloperskiej przeważyły nad spodziewanym spadkiem wyniku z zarządzania aktywami, który odzwierciedla tymczasowy spadek przychodów z najmu w Rosji i sprzedaż nieruchomości w ciągu roku" – czytamy dalej.

W związku z sytuacją wynikową i niepewnością na rynku w Rosji, zarząd Immofinanz nie będzie rekomendował akcjonariuszom wypłaty dywidendy, podano także.

Immofinanz zamierza ogłosić ostateczne wyniki za rok finansowy 2014/15 po zamknięciu notowań na giełdzie w Wiedniu 6 sierpnia br. Kolejnego dnia zarząd spółki przedstawi komunikat o kierunkach rozwoju spółki.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.