Zysk operacyjny wyniósł 7,66 mln zł wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,82 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 47,08 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,21 mln zł w porównaniu z 112,99 mln zł rok wcześniej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2013 r. sprzedał 572 mieszkania, czyli o 51% więcej niż rok wcześniej.