Zysk operacyjny wyniósł 23,42 mln zł wobec 2,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 677,56 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 32,27 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 35,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1355,35 mln zł w porównaniu z 74,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniosła 9,12 mln zł wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.