Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,2% w strefie euro i o 1,6% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu.

Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%), Polska (3,6%).

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,2% r/r w lipcu

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła w lipcu 0,2% r/r tj. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 0,2% i był zgodny ze wstępnym szacunkiem.

Inflacja HICP w całej Unii Europejskiej wyniosła w lipcu 0,1% r/r tj. tyle samo co miesiąc wcześniej, podał też Eurostat.