– Ceny zbóż nie powinny wzrastać, ale konsumenci mogą odczuć wzrost cen produktów o zasięgu lokalnym: warzyw i owoców. Może za to pogorszyć się sytuacja dochodowa rolników – mówi dr Mariusz Hamulczuk z SGGW.