Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 5 miliardów 12 milionów złotych. Zysk z działalności operacyjnej to ponad 535 milionów złotych, co stanowi wzrost o 83 procent wobec roku ubiegłego.

Spółce sprzyjały spadki cen surowców. Efekt przynosi też wdrożona polityka dywersyfikacji zakupu gazu. Wykorzystano też chwilowe polepszenie koniunktury w sektorze tworzyw.

>>> Polecamy: Cena ropy bije kolejne negatywne rekordy. Dlaczego naftowi giganci wciąż zwiększają wydobycie?