Zysk operacyjny wyniósł 46,06 mln zł wobec 49,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 446,69 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 402,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 39,08 mln zł wobec 41,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.