Konsensus rynkowy wynosił 1 proc. wzrostu m/m.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,3 proc. w ujęciu realnym (i o 3,1 proc. w ujęciu nominalnym). Konsensus wynosił 1,5 proc. wzrostu w tym ujęciu.