"Zarząd Grupy Lotos S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podpisane dokumenty zabezpieczeń stanowiące część warunków zawieszających uruchomienie środków (...), takie jak: umowy zastawów rejestrowych i finansowych na aktywach i rachunkach bankowych Lotos Asfalt Sp. z o.o., umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na udziałach w Lotos Asfalt Sp. z o.o. należących do Grupy Lotos S.A., oświadczenia o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach należących lub będących w użytkowaniu wieczystym Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz oświadczenia notarialne Grupy Lotos S.A. oraz Lotos Asfalt Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji, zgodne z Kodeksem Postepowania Cywilnego" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca Grupa Lotos poinformowała, że Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy - podpisała umowę kredytową o wartości ok. 1 926 mln zł z konsorcjum instytucji finansowych. Celem umowy jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja.

W skład konsorcjum wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu "Inwestycje Polskie"), Bank Millennium, Bank Pekao (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Société Générale.

W ramach umowy zostaną udzielone dwa kredyty: inwestycyjny o wartości do 432 mln USD (1 626 mln zł) oraz obrotowy w wysokości do 300 mln zł.

Celem kredytu inwestycyjnego jest zapewnienie środków niezbędnych do zrealizowania projektu EFRA. Ostateczny termin spłaty przypada na 21 grudnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR.

Później Grupa Lotos informowała m.in., że Lotos Asfalt podpisała z Kinetics Technology S.p.A. - spółką zależną Maire Tecnimont Group - kontrakt na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę "pod klucz" trzech głównych instalacji w ramach programu EFRA.

Grupa liczy także, że dzięki realizacji instalacji w Gdańsku w ramach programu EFRA zwiększy marżę rafineryjną.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.