"Spółka została poinformowana przez Ipopema Securities S.A., podmiot pośredniczący w skupie akcji własnych spółki, że w dniach 22 września 2015 r. - 28 września 2015 zostały zawarte transakcje nabycia 30 604 akcji zwykłych na okaziciela spółki (w tym, na dzień publikacji raportu rozliczone zostały transakcje nabycia 28 207 akcji zwykłych na okaziciela spółki). Na dzień 23 września 2015, spółka wraz z podmiotami dominującymi posiadała, bezpośrednio i pośrednio, 51.104.930 akcji własnych o wartości nominalnej 0,01 euro każda, stanowiące 28 059 908 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

W wyniku rozliczenia wszystkich transakcji zawartych w dniach 22 września 2015 r. - 28 września 2015, spółka wraz z podmiotami dominującymi będzie posiadać, bezpośrednio i pośrednio, 51 135 534 akcji własnych, stanowiące 28 059 908 głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Wcześniej spółka poinformowała, że rozliczyła transakcje nabycia 35 281 akcji własnych spółki, zawarte w dniach 17-21 września br., zwiększając udział efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do 99,66%.

W połowie września Global City Holdings ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 130 351 akcji własnych po cenie 47,7 zł za sztukę. Spółka nabywała akcje w terminie 15-23 września 2015 r.

GPW postanowiła wcześniej wykluczyć akcje Global City Holdings z obrotu z upływem dnia 28 września br., pod warunkiem, że spółka ogłosi najpóźniej 15 września skup akcji pozostających w wolnym obrocie.

Reklama

Spółka zapowiadała wcześniej, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.