Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11 proc. w sierpniu., tj. bez zmian wobec lipca br., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 10,9 proc. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 9,5 proc. w sierpniu br. również bez zmian wobec lipca br. i wobec 10,1 proc. rok wcześniej.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,2 proc. w sierpniu 2015 r., wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2014 r. wynosiła 8,7 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 241 tys. w sierpniu wobec 1 253 tys. w poprzednim miesiącu.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia 10 proc.

>>> Czytaj też: Pracodawcy w kropce. Dla specjalistów nadszedł rynek pracownika