Będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 1 października 2019 r., podano w komunikacie.

"Obligacje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu br. GetBack uchwalił emisję do 25 tys. obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł z terminem wykupu na dzień 30 września 2019 r.

GetBack S.A. to jeden z liderów polskiego rynku windykacji. Firma powstała w lutym 2012 r. , a w lipcu 2014 r. firmę przejęła grupa Idea Bank. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.