W Rzymie przedstawiono raport za rok ubiegły tamtejszego zakładu ubezpieczeń społecznych INPS.

Instytut wypłacił w 2014 roku 21 milionów emerytur, na łączna sumę 268 miliardów euro. Zdecydowana większość - prawie trzy czwarte - pobiera jedna emeryturę, której średnia wysokość wynosi 1240 euro miesięcznie. Jedna czwarta, mająca więcej niż jedną emeryturę, dysponuje już sumą 1541 euro miesięcznie.

Jednocześnie ośrodek badań społecznych Censis ogłosił, że ponad połowa Włochów leczy się dziś za własne pieniądze, pokrywając w ten sposób jedną piątą wydatków publicznej służby zdrowia.