"Aneks przewiduje m.in. przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, które zgodnie z treścią aneksu ulega rozwiązaniu z upływem dnia 30 października 2015 r., zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do dnia 23 października 2015 r. oraz zawiera zastrzeżenie, iż do ww. umowy restrukturyzacyjnej wierzyciele mogą wprowadzić zmiany odbiegające od postanowień porozumienia, w przypadku gdy zdaniem wierzycieli będą one uzasadnione" - czytamy w komunikacie.

Na początku października Hawe podało, że strony podpisały porozumienie term sheet w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego Grupy Hawe, podała spółka. Do 20 października miała zostać zawarta umowa restrukturyzacyjna pomiędzy stronami porozumienia oraz pozostałymi wierzycielami wierzytelności, którzy do niej przystąpią.

Wykonanie umowy restrukturyzacyjnej polegać będzie m.in. na emisji obligacji przez Hawe Telekom, kierowanej do wierzycieli obligacji Hawe oraz obligacji Hawe Telekom oraz kierowanej do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, a także na zawarciu ugody w odniesieniu do wierzytelności ARP i Alior Banku.

Kolejne punkty umowy restrukturyzacyjnej przewidują zawarcie umowy pomiędzy dłużnikami i wierzycielami, która regulować będzie m.in. kolejność zaspokojenia wierzycieli i posiadaczy nowych obligacji, a także ustanowieniu szeregu zabezpieczeń.

We wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z Grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.