Tamtejszy zakład ubezpieczeń społecznych z tytułu składek płaconych przez cudzoziemców inkasuje ponad dziesięć miliardów euro, co wystarcza na wypłacenie 620 tysięcy emerytur.

Informację tę przynosi rocznik stowarzyszenia Migrantes, opisujący aktualną sytuację imigrantów. Jest ich obecnie we Włoszech ponad pięć milionów i stanowią około ośmiu procent ludności. Szacuje się, że za dziesięć lat będzie ich więcej niż osiem milionów. Zdecydowana większość, prawie cztery miliony, pochodzi spoza Unii Europejskiej.

Pracujący imigranci, w liczbie dwóch milionów trzystu tysięcy, wytwarzają ponad osiem i pół procent włoskiego produktu krajowego brutto. Ich obecność, jak podkreślają autorzy raportu, jest dla Włoch korzystna. Zarabiając 45 miliardów euro rocznie, cudzoziemcy odprowadzają do urzędu skarbowego prawie siedem miliardów. Odejmując wydatki od przychodów, okazuje się, że w kasie państwa pozostaje około czterech miliardów euro.