Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Groclinu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i F, podała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez Groclin SA z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i F Groclin SA z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski mBanku SA z siedzibą w Warszawie)" - czytamy w komunikacie.

Na początku lipca 2015 r. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu pozostaje biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.