Przedstawiciel OBWE na rozmowach w Mińsku Martin Sajdik powiedział, że ukraińskie władze przedstawiły Grupie Kontaktowej projekt ustawy o przeprowadzeniu wyborów samorządowych w Donbasie. Dodał, że uczestnicy Grupy Kontaktowej zakończyli pierwszy etap prac nad dokumentami, które regulują kwestie dotyczące przeprowadzenia wyborów. Sajdik zaznaczył, że na razie za wcześnie jest mówić o tym, że strony nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia.

Tymczasem Denis Puszylin - przedstawiciel separatystów z Doniecka oświadczył, że różnice zdań we wszystkich zasadniczych kwestiach dotyczących przeprowadzenia wyborów pozostały. Jedynym elementem łączącym jest rozumienie tego, że proces wyborczy powinni monitorować obserwatorzy OBWE.

Kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej odbędzie się 17 listopada.