Zysk operacyjny wyniósł 3,55 mln zł wobec 7,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,66 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 60,65 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 3,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 153,56 mln zł w porównaniu z 157,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 3,98 mln zł wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja.