Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 452 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 423 do 476  mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 090,16 mln zł wobec 1 152,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 482,7 mln zł wobec 482,73 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik odsetkowy BZ WBK w III kwartale 2015 roku mógł wynieść od 1 027 do 1 092 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1 058 mln zł, wobec 1153 mln zł rok wcześniej. Szacowali on, że wynik z opłat i prowizji ukształtował się od 460 do 497 mln zł, przy konsensusie na poziomie 484 mln zł w porównaniu z 483 mln zł w III kw. 2014 r.

Aktywa razem banku wyniosły 135,06 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 130,39 mld na koniec III kw. 2014 r.

W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 2 050,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 469,48 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 1 545,78 mln zł wobec 1 618,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.