"W latach 2010 – 2013 spółka oferowała konsumentom możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 Kolory we Władysławowie. Na ten cel oferowała również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku. W tym czasie pośrednik zawarł ponad 400 umów sprzedaży lokali. Inwestycja nigdy nie została ukończona" – czytamy w komunikacie.

Postępowanie przeciwko Home Broker zostało wszczęte w grudniu 2014 po licznych sygnałach od konsumentów, którzy skarżyli się, że zostali wprowadzeni w błąd co do pewności zysków z inwestycji, nie byli też informowani o ryzyku finansowym, a także poddawani presji, by jak najszybciej zawierali umowy.

"Z przeprowadzonej przez UOKiK analizy skarg i materiałów marketingowych wynika, że przedsiębiorca oferując inwestycję zapewniał o jej wysokiej atrakcyjności finansowej. (…) Jak ustalił Urząd, akcentując zalety produktu, Home Broker na żadnym etapie sprzedaży nie informował klientów o ryzyku związanym z inwestycją" – czytamy dalej.

Postępowanie spółki nie zmieniło się, gdy pojawiły się problemy z finansowaniem realizacji budowy i opóźnienia, co groziło już nie tylko nieuzyskaniem deklarowanej stopy zwrotu, ale także brakiem możliwości przeniesienia prawa własności do lokalu oraz utratą wpłaconych środków.

>>> Czytaj też: Złota epoka dla klientów. Banki zarabiają na nas coraz mniej

Postępowanie wykazało też, że nieprawdziwe były przekazywane konsumentom informacje, jakoby kredyty oferowane przez Home Broker były udzielane na specjalnych warunkach, z zastosowaniem preferencyjnych stóp procentowych, najniższych na rynku, wskazał także UOKiK.

Home Broker wywierał również presję na konsumentów, by śpieszyli się w podejmowaniu decyzji.

"Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów została nałożona kara ponad 330 tys. zł. UOKiK stwierdził jednocześnie zaniechanie praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ przysługuje od niej odwołanie do sądu" – podsumowano.

Home Broker jest pośrednikiem finansowym działającym także w branży nieruchomości. Wraz z Idea Bank oraz Open Finance należy do grupy kapitałowej Getin Holding.

>>> Polecamy: Władcy pieniędzy. Po co nam banki centralne?