Zysk operacyjny wyniósł 14,28 mln zł wobec 22,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 098,64 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1 855,53 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6322,98 mln zł w porównaniu z 5659,20 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 109,58 mln zł wobec 225,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.