Zysk operacyjny wyniósł 9,69 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,14 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 42,46 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 14,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,49 mln zł w porównaniu z 105,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 15,73 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.