"Pozytywna decyzja akcjonariuszy umożliwia nam ukończenie procesu konsolidacji, czyli włączenie ostatniej spółki zależnej w struktury Radpolu. W 2016 roku będziemy prowadzić działalność już jako pojedynczy i silny podmiot, bez spółek powiązanych. Ten krok pozwoli nam maksymalizować efekty synergii w dywizji ciepłowniczej oraz usprawni procesy decyzyjne i obniży koszty" – powiedział prezes Radpolu Daniel Dajewski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z planem połączenia Radpolu i Finpolu, nastąpi ono poprzez przeniesienie majątku Finpol Rohr do spółki Radpol. Formalnie stanie się to w dniu rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z włączeniem Finpol Rohr w struktury Radpolu wiąże się także przeniesienie zakładu z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina, gdzie obecnie funkcjonuje zakład Rurgaz.

"Dzięki przeniesienie zakładu Finpol Rohr, w 2016 roku Radpol spodziewa się oszczędności kosztowych w wysokości ok. 2,5 mln zł rocznie. Co więcej, spółka nie będzie już ponosić kosztów zdarzeń jednorazowych związanych z tą reorganizacją, które w mijającym roku istotnie obniżyły wyniki finansowe" – czytamy w materiale.

Finpol Rohr to producent systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów. Od czerwca 2013 r. jest częścią grupy kapitałowej Radpol.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.