Enter Air

Enter Air ustalił cenę emisyjną akcji na 14 zł (wobec ceny maksymalnej wynoszącej 17 zł). Ostatecznie oferowanych jest 7 mln akcji nowej emisji, co pozwoli Grupie pozyskać 98 mln zł. Redukcja zapisów dla inwestorów detalicznych wyniosła 34,1%. Debiut na GPW nastąpi około 14 grudnia, podała spółka. >>>> 

Orange 

Orange Polska i jego spółka zależna Orange Customer Service (OCS) podpisały ze związkami zawodowymi umowy społeczne na lata 2016-2017, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać do 2 050 pracowników, podał Orange. >>>>  

Kerdos

W związku z wyceną Meng Drogerie, Kerdos Group zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od jednostek powiązanych w kwocie 1,26 mln zł, a od jednostek pozostałych w kwocie 1,97 mln zł, podała spółka. Odpis ten zmniejszy skonsolidowany wynik netto spółki o 1,97 mln zł. "Zarząd Kerdos Group [...] dokonał wyceny metodą praw własności jednostki stowarzyszonej Meng Drogerie+ S.a.r.l., w której od dnia 28 kwietnia 2015 roku 298 udziałów stanowiących 49,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów posiada spółka zależna od emitenta - DC Service GmbH" - czytamy w komunikacie.

BBI Development  

Zarząd BBI Development przyjął program skupu do 5,8 mln akcji własnych za maksymalnie 2,92 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2015 r., podała spółka. Minimalna, jednostkowa cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może być niższa niż jednostkowa wartość nominalna akcji BBI Development, natomiast maksymalna cena nabycia akcji własnej w transakcji nie może przekroczyć 2 zł, podano w warunkach programu.

CDRL 

CDRL zawarł umowę dostawy z kontrahentem z Bangladeszu na łączną wartość 7,8 mln zł, podała spółka. "Współpraca handlowa z podmiotem zagranicznym, o których mowa w niniejszym raporcie, realizowana jest na podstawie zamówień dostawy towarów, produkowanych wedle projektów i na zlecenie emitenta. Transakcje będące przedmiotem raportu dotyczyły dostawy towarów do kolekcji wiosna lato 2015, jesień zima 2015 oraz wiosna lato 2016" - czytamy w komunikacie.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w listopadzie o 6% r/r i wyniosły 8,63 mln zł. W okresie styczeń-listopad przychody wyniosły 109,42 mln zł i były o 16% wyższe niż przed rokiem, podała spółka.>>>> 

Lokum Deweloper  

Lokum Deweloper przydzielił 3 mln akcji serii C oferowanych w drodze oferty publicznej, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w związku z czym emisja doszła do skutku, podała spółka. Deweloper pozyskał 36 mln zł. >>>>  

Vantage 

Zarząd GPW wyznaczył dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100 tys. obligacji na okaziciela serii I spółki Vantage Development o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na piątek, 4 grudnia.

Próchnik  

Próchnik dokonał przydziału 10 768 obligacji serii C01 o łącznej wartości nominalnej 10,768 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały przydzielone łącznie 35 podmiotom (31 osób fizycznych, 3 osoby prawne oraz 1 fundusz inwestycyjny zamknięty). "Środki pozyskane z obligacji serii C01 zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia w postaci obligacji serii A oraz serii B, pozwalając tym samym ujednolicić warunki finansowania, zarówno w kontekście terminu ich zapadalności jak i pozostałych warunków, pozwalając efektywniej zarządzać pozyskanymi przez emitenta zasobami" - czytamy w komunikacie.

Marka 

Zarząd Marki zdecydował o emisji do 1 tys. szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii L1, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 1 mln zł, podała spółka.   

Tauron  

Minister skarbu powołał w skład rady nadzorczej IV kadencji Taurona Polska Energia Annę Biesialską, Michała Czarnika, Annę Mańk i Wojciecha Myśleckiego, podała spółka. >>>>  

Dekpol  

Dekpol - deweloper i generalny wykonawca kompleksu Nowa Motława na Wyspie Spichrzów w Gdańsku - planuje osiągnąć stan surowy zamknięty I etapu tego projektu na przełomie czerwca i lipca 2016. Obiekt zostanie oddany do użytkowania w styczniu 2017 roku, podała spółka. "Na Wyspie Spichrzów w Gdańsku trwa budowa I etapu kompleksu apartamentowo-hotelowego Nowa Motława. Gotowe są już fundamenty, kondygnacje podziemne obiektu. Obecnie trwają prace związane z budową dwóch pierwszych pięter budynku" - czytamy w komunikacie. 

InPost, Integer.pl

InPost obsłużył średnio 50 tys. przesyłek dziennie w tym tygodniu. W ciągu najbliższych 12-18 miesięcy chce rozwinąć biznes do wolumenów, które pozwolą na jego wycenę na poziomie ok. 400-500 mln zł, poinformował prezes Grupy Integer.pl, właściciela InPost Rafał Brzoska. >>>>  

Kruk 

Kruk Italia S.r.l z siedzibą w Mediolanie, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od Unione di Banche Italiane Scpa z siedzibą w Bergamo, poinformował Kruk. >>>>  

Sygnity 

Sygnity otrzymało pismo od CSIOZ z wnioskiem o złożenie przez spółkę propozycji rozwiązania umowy dotyczącej projektu e-Zdrowie w drodze porozumienia stron, podało Sygnity. Firma deklaruje pełną wolę współpracy z CSIOZ zarówno w zakresie kontynuowania - wybranych lub wszystkich komponentów - projektu lub zawarcia porozumienia uwzględniającego prawa i obowiązki stron.

Korporacja KGL 

Korporacja KGL zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w czwartek, 10 grudnia, podała spółka. W zeszłym tygodniu spółka zakończyła ofertę publiczną akcji, w wyniku której pozyskała 33,25 mln zł. 

PCC Intermodal 

PCC Intermodal, Hupac i Kombiverkehr uruchomią od stycznia 2016 nowy produkt intermodalny w relacji Kutno-Duisburg, podało PCC. "Od nowego roku wspólny serwis pomiędzy Polską i Zagłębiem Ruhry będzie oferowany 4 razy w tygodniu" - czytamy w komunikacie. Wspólne usługi pozwalają sektorowi intermodalnemu podnosić jakość połączeń i konkurować z transportem drogowym. Z Kutna i Duisburgu kontenery mogą efektywnie dotrzeć do dowolnego miejsca za pomocą sieci partnerów na obu końcach korytarza Duisburg-Kutno, podano również.

Zortrax 

Zortrax miał 25,5 mln zł przychodów ze sprzedaży i prawie 5,3 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2015 roku, podała spółka. Najprawdopodobniej do końca roku spółka przeprowadzi prywatną emisję dla inwestora finansowego, giełdowy debiut planowany jest I półroczu 2016 roku. >>>> 

Mercor 

Wyniki Mercoru za I poł. roku obr. 2015/16 pogorszyły się w ujęciu rocznym m.in. przez 41-proc. spadek sprzedaży w Rosji, ale spółka pozostaje ze swoją działalnością na Wschodzie, zwiększa udziały w rynku rosyjskim i rozwija się w Kazachstanie, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

Work Service 

Work Service podjął uchwałę w sprawie emisji do 25 tys. obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka. >>>>  

MCI Management, MCI Capital

Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy MCI Management na MCI Capital, podała spółka. Nowa nazwa ma lepiej oddawać charakter prowadzonej działalności.>>>> 

Wojas  

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 22 mln zł w listopadzie br. i była wyższa o 13% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Orion Investments 

Oferta publiczna 200 tys. akcji nowej emisji serii G Orion Investments o szacunkowej wartości netto 11,26 mln zł rozpocznie się 18 stycznia od podania przedziału cenowego, wynika z prospektu spółki. >>>>  

GK Gino Rossi 

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 20,2 mln zł w listopadzie br. i były wyższe o 4% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po jedenastu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 7% r/r do 234,2 mln zł. >>>>  

Enea 

Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł, podała spółka. W ramach zawartej umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. BGK obejmie automatycznie każdą z tych emisji. Wykup obligacji będzie następował w ratach do 15 września 2027 r. Ich oprocentowanie zostało oparte o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę banku, podano w komunikacie. 

11 bit studios 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny 11 bit studios w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E, podał urząd. 

PKN Orlen

Wojciech Jasiński, poseł PiS i były minister skarbu państwa, do końca roku ma zostać nowym prezesem Orlenu - donosi portal TVN24.pl. >>>> 

Rainbow Tours

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła spółkę Rainbow Tours z listy ostrzeżeń publicznych, podała Komisja. >>>> 

GPW 

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Paweł Tamborski podał się do dymisji - ustaliła "Rzeczpospolita". Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi.>>>> 

PZ Cormay, Orphée 

PZ Cormay w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée, podała spółka. Jednym z rozważanych przez zarząd PZ Cormay kierunków konsolidacji jest podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect. >>>>