"Nowa nazwa lepiej oddaje charakter naszej działalności jako fund of funds, czyli podmiotu inwestującego w aktywa poprzez różne fundusze inwestycyjne" - powiedział prezes MCI Capital Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że jednocześnie podkreśli ona duże znaczenie gromadzenia kapitału na kolejne inwestycje w modelu biznesowym MCI.

"W naszej ocenie, zmiana powinna mieć korzystny wpływ na postrzeganie i identyfikację spółki w kontekście prowadzonej działalności, a dodatkowo pozwoli potencjalnym zagranicznym inwestorom lepiej zrozumieć podstawę aktywności Grupy MCI" - dodał prezes MCI.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat MCI przekształcił się z grupy prowadzącej działalność zarówno w obszarze inwestycji, jak i zarządzania aktywami, w wehikuł inwestycyjny, realizujący swoją strategię inwestycyjną poprzez fundusze inwestycyjne, wskazano w informacji.

W ramach procesu porządkowania struktury swojej grupy kapitałowej, wydzielił zarządzającą aktywami spółkę Private Equity Managers i wprowadził ją na główny parkiet warszawskiej giełdy w kwietniu 2015 r.

"Od tego czasu MCI koncentruje się na działalności inwestycyjnej i pozyskiwaniu kapitału na akwizycje" - podkreślono w komunikacie.

Decyzja w sprawie zmiany nazwy zapadła podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 17 listopada.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.