Projekcja EBITDA zakłada wartości -51 mln euro w 2016 r., -60 mln euro w 2017 r., 36 mln euro w 2018 r., 40 mln euro w 2019 r. i 16 mln euro w 2020 r.

Spółka zakłada produkcję na poziomie 6 567 tys. ton w 2016 r., 6 398 tys. ton w 2017 r., 5 107 tys. ton w 2018 r., 4 877 tys. ton w 2019 r. i 4 810 tys. ton w 2020 r.

NWR podkreśla, że mimo dotychczasowej redukcji kosztów nie udało się uzyskać poprawy przepływów pieniężnych, które pozostaną negatywne przez kilka lat, co zmusi spółkę do refinansowania. Dodatkowe koszty, w wysokości 85-100 mln euro wynikać będą z zamknięcia kopalń Paskov i Lazy.

Po rozpoczęciu przglądu strategicznego, zarząd wstępnie wnioskuje, że konieczne będą dalsze cięcia kosztów.

"Oprócz tego, niektóre kopalnie grupy ewidentnie mają potencjał, jednak inne nie. Dlatego, jako część procesu przeglądu strategicznego, NWR dokonuje oceny możliwości dla kopalni o niskim potencjale" – czytamy w komunikacie.

Spóła podkreśla, że prowadzi rozmowy z grupami zainteresowanymi w celu opracowania programu, który zapewni dalsze funkcjonowanie grupy na trudnym rynku.

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.