"Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o:
- odwołaniu na podstawie § 16 ust. 2 statutu spółki ze składu rady nadzorczej IX kadencji spółki z dniem 22 grudnia 2015 roku pani Ewy Lis i jednocześnie
- o powołaniu na podstawie § 16 ust. 2 statutu spółki do składu rady nadzorczej spółki z dniem 22 grudnia 2015 roku pana Przemysława Lisa" – czytamy w komunikacie.

Aktualnie kapitał zakładowy Grupy Azoty wynosi 495 977 420 zł i dzieli się na 99 195 484 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda. Skarb Państwa ma w nim 33% udziału.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.