Jednocześnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, zarządzające funduszami inwestycyjnymi będącymi akcjonariuszami spółki, zgłosiło kandydaturę Tomasza Karusewicza do RN.

"Powyższa kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 1 lutego 2016 roku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym spółka poinformowała w dniu 4 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 2/2016, a które przewiduje w swym porządku obrad dokonanie zmian w składzie rady nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Skarb Państwa ma 33% udziału w kapitale zakładowym Grupy Azoty, a TFI PZU - 8,6%.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.