"Zgodnie z umową sprzedaży udziałów, własność udziałów w Robo Wash przeszła na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży, co nastąpiło w dniu 29 grudnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Umowa nie zawiera dalszych szczególnych postanowień ani warunków, w tym postanowień o karach umownych, podano także.

"Jednocześnie emitent informuje, iż wskutek zbycia udziałów w Robo Wash emitent zakańcza działalność w obszarze obsługi myjni samochodowych, o czym szczegółowo poinformuje w raporcie okresowym" - czytamy dalej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.