"Ofertę wybrano z uwagi na fakt, iż spełnia wymogi formalne i prawne oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert" - czytamy w zawiadomieniu.

Wcześniej dyrektor zarządzający ds. operacyjnych i kontrolingu i szef grupy zakupowej PKP Jan Starzyk informował ISBnews, że Polskie Koleje Państwowe (PKP) finalizują przetarg na ok. 15 tys. komputerów o szacowanej wartości 40 mln zł. 

Na początku września przedstawiciele PKP zapowiadali, że grupa zakupowa PKP SA skonsoliduje w tym roku zakupy za ponad 1,06 mld zł i osiągnie dzięki temu ponad 70 mln zł oszczędności. Do tej pory wspólne postępowania w ramach grupy zakupowej przeprowadzane były m.in. na usługi pocztowe i kurierskie, usługi utrzymania czystości na dworcach i peronach, zakup sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe i papiernicze.

Grupa PKP powstała w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. W skład Grupy wchodzą PKP, czyli spółka matka, oraz spółki świadczące usługi m.in. na rynku kolejowym i teleinformatycznym. Jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Grupa jest czwartą co do wielkości grupą kolejową w Europie i jednym z największych pracodawców w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 76 tys. osób.