Lokum Deweloper

Spółki z grupy Lokum Deweloper dokonały przedsprzedaży 486 lokali i sprzedaży 377 lokali w 2015 r. wobec odpowiednio 355 i 391 rok wcześniej, podała spółka. 

Grupa Marvipol 

Grupa Marvipol zawarła w grudniu ub.r. 37 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, a JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 85 samochodów Jaguar Land Rover, podała spółka. 

Marvipol chce w 2016 r. osiągnąć wysokie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w segmentach deweloperskim i motoryzacyjnym, poinformował prezes Mariusz Książek. >>>>  

Eurocash 

Eurocash złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Polska Dystrybucja Alkoholi (PDA), podał Urząd.>>>>   

Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie kontroli nad dwoma funduszami zamkniętymi Forum, podał Urząd. >>>>  

Unibep, Unidevelopment 

Unidevelopment - spółka deweloperska Unibepu- zawarła umowę objęcia 10 mln akcji serii C w podwyższonym kapitale zakładowym Monday Development o wartości nominalnej 0,14 zł każda akcja, podała spółka. Po podwyższeniu kapitału, Unidevelopment będzie miał 92,7% głosów na walnym zgromadzeniu Monday Development. >>>>  

Czerwona Torebka, Merlin.pl 

CDC Sp. z o.o. złożyła wniosek o upadłość obejmującą likwidację majątku Merlin.pl. Wniosek wpłynął do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto 31 grudnia br., podała Czerwona Torebka - właściciel spółki. >>>>  

DTP 

 DTP kontynuuje negocjacje z inwestorem branżowym, podała spółka. >>>> 

Grodno, Centropol

Grodno podpisało umowę na zakup niezorganizowanej części przedsiębiorstwa Centropol S.J. z Gliwic. W rezultacie spółka powiększyła swoją sieć handlową o trzy punkty zlokalizowane w Gliwicach, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich, poinformowało Grodno. >>>>  

Columbus Energy

Akcjonariusze Columbus Capital wyrazili podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodę na połączenie z Columbus Energy. Jednym z celów nowego podmiotu, który będzie po połączeniu nazywał się Columbus Energy, jest przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie, poinformował prezes Columbus Capital Dawid Zieliński. >>>> 

GPW 

Małgorzata Zaleska, była członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP), jest kandydatem Ministerstwa Skarbu Państwa (NBP) na nowego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), poinformował minister Dawid Jackiewicz.>>>>  

12 stycznia rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych ma wybrać nowego prezesa spółki. Na medialnym rynku nazwisk najbardziej prawdopodobną kandydaturą jest Stanisław Kluza.>>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos przetransportowała pierwszy ładunek ropy naftowej z bałtyckiego złoża B8 – ponad 100 tys. baryłek – do rafinerii w Gdańsku, podała spółka. >>>>  

Serinus Energy 

Serinus Energy otrzymał zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu 70% akcji KUB-Gas Holdings Limited (KHL) przez właściciela pozostałych 30% akcji, podała spółka. >>>> 

Auto Partner  

Auto Partner, importer i dystrybutor części samochodowych, złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i planuje przeprowadzenie oferty publicznej w pierwszej połowie 2016 roku, poinformował prezes Aleksander Górecki. Ostateczna decyzja dotycząca terminu oferty zależeć będzie m.in. od warunków rynkowych.>>>>  

Mostostal Zabrze 

Konsorcjum w składzie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Trans-Ziem Zbigniew Jasiewicz zawarło z Gemini Park Tychy umowę na wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z robotami drogowymi i infrastrukturą zewnętrzną inwestycji p.n. Centrum Handlowo-Usługowe Gemini Park Tychy. Udział MZ GPBP wynosi 52,44 mln zł netto z całości wartej 104,88 mln zł netto, podał Mostostal Zabrze. Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na 11 stycznia 2016 r., a zakończenia i podpisania protokołu odbioru końcowego - do 30 czerwca 2017 r., czytamy w komunikacie. 

JSW 

Zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) zmniejszyło się w 2015 o 2 041 osób i na koniec roku wyniosło 24 315 osób, podała spółka. W 2016 r. ma nastąpić redukcja zatrudnienia o kolejnych 1 612 pracowników. >>>>  

Milestone Medical 

Milestone Medical przedstawi wyniki badań klinicznych podczas rocznego walnego zebrania Amerykańskiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu w maju, poinformował prezes Leonard Osser. "Artykuł przedstawiający wstępne wyniki badań klinicznych zostanie opublikowany przez prestiżowe amerykańskie czasopismo medyczne Journal of Pain. Cieszymy się z możliwości przestawienia pełnych oficjalnych danych podczas walnego zebrania członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Leczenia Bólu w maju tego roku" – powiedział Osser, cytowany w komunikacie.

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wittchen wyniosły 23,17 mln zł w grudniu ub. r. i były wyższe o 6% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>  

Robyg 

Robyg zakontraktował 2 333 lokale w 2015 r., z uwzględnieniem rezygnacji, podała spółka. "Liczba zakontraktowanych lokali w 2015 r. przez spółki z Grupy Kapitałowej Robyg S.A. (wraz z jednostkami współkontrolowanymi) realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie 2 333 umów, po uwzględnieniu rezygnacji klientów" - czytamy w komunikacie. Przedstawiciele spółki zapowiadali wcześniej, że plan na cały 2015 r. zakładał sprzedaż ponad 2 200 lokali. 

Robyg zamierza osiągnąć sprzedaż na poziomie ok. 2 500 lokali w tym roku, podała spółka. "Grupa Robyg w całym 2015 roku zakontraktowała rekordową w historii spółki liczbę 2 333 lokali netto w Warszawie i Gdańsku. Liczba zakontraktowanych lokali wzrosła wobec 2014 roku o 10%. Przybliża to realizację planu inwestycyjnego Grupy Robyg, który zakłada osiągnięcie poziomu około 5 000 przekazań w latach 2015 i 2016. Zarząd spółki zamierza osiągnąć sprzedaż w 2016 roku na poziomie ok. 2 500 lokali. W tym celu spółka rozbudowuje bank ziemi – w atrakcyjnych dla potencjalnych klientów lokalizacjach w Warszawie i Gdańsku" - czytamy w komunikacie.

Orange

Orange Polska szacuje negatywny wpływ podpisanych umów społecznych na raportowany wynik brutto czwartego kwartału 2015 roku w kwocie 92 mln zł, podał operator.  "Rezerwa na koszty rozwiązania stosunku pracy w Orange Polska i jej spółce zależnej Orange Customer Service wyniesie 131 mln zł. Jednocześnie rozwiązane zostaną rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe w kwocie 39 mln zł, co pomniejszy koszty pracy. W rezultacie negatywny wpływ na raportowany wynik brutto wyniesie 92 mln zł. Nie będzie on miał wpływu na wartość skorygowanej EBITDA" – czytamy w komunikacie.