3 miliony złotych odzyskał Bytom z zaległych czynszów. To jednak nie wszystkie pieniądze, które mają zamiar oddać dłużnicy.

W mieście zakończyła się akcja umorzenia części długów lokatorom, którzy nie płacili czynszu. Ugody w tej sprawie podpisało prawie 1200 osób. Władze miasta uważają, że akcja zakończyła się sukcesem.

Uchwała abolicyjna obowiązuje od czerwca ubiegłego roku. Daje ona dłużnikom możliwość umorzenia 70 procent nieuregulowanych należności pod warunkiem, że spłacą 30 procent długu i będą płacić czynsz regularnie do końca tego roku.

Ze wstępnych analiz władz miasta wynika, że od wejścia uchwały w życie czynsze płacone są bardziej regularnie.

>>> Czytaj też: Wraca widmo koszmaru z 2008 roku. Soros: globalne rynki stanęły w obliczu kryzysu