Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej, przedstawione propozycje są wypełnieniem zobowiązań, zawartych w expose premier Beaty Szydło. Obejmują one między innymi zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy i zakresu postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.

Ministerstwo zaproponowało przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Inne zmiany dotyczą rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Konsultacje projektu zakończą się na początku lutego.

>>> Czytaj też: Pracownik to frajer? W Polsce to biedniejsi płacą na bogatszych