Umowy związane z blokiem Akri-Bijeel rozwiązano 31 grudnia 2015 r. Decyzję podjęto na podstawie obszernej analizy potencjału złoża, podkreślił MOL.

"Grupa MOL nadal zaangażowana jest w maksymalizację wartości swoich inwestycji w regionie Kurdystanu w Iraku, między innymi na bloku Shaikan" - czytamy w komunikacie.

Na początku września ub.r. MOL informował o minimalizacji inwestycji na bloku Akri-Bijeel w związku ze znaczącą redukcją jego potencjału.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.