Dotychczasowy prezes Kopeksu, Józef Wolski, przechodzi na emeryturę i pozostanie w spółce na stanowisku doradcy zarządu.

"Pan Bogusław Bobrowski przez wiele lat kierował firmami działającymi w branży górniczej i spółkami publicznymi. Od 2012 roku zasiadał też w radzie nadzorczej Kopex S.A. Bardzo dobrze zna strukturę grupy Kopex i wyzwania, które przed nią stoją w obecnej trudnej sytuacji górnictwa. Rada nadzorcza podziela zaprezentowaną przez pana Bogusława Bobrowskiego wizję rozwoju grupy Kopex przez najbliższe lata" – powiedział przewodniczący RN Kopeksu Krzysztof Jędrzejewski, cytowany w komunikacie.

Bobrowski w latach 2012-2016 zasiadał w radzie nadzorczej Kopeksu.

Decyzją RN zmieniony został również skład zarządu grupy Kopex. W poniedziałek z powodów osobistych rezygnację z funkcji członka zarządu złożył Michał Rogatko, który powołany został w skład RN. Dziś rada odwołała też ze stanowiska członka zarządu Andrzeja Medera i powołała do zarządu Marka Uszko, który pozostanie też szefem odpowiedzialnej za budowę kopalni w Przeciszowie spółki Kopex-Ex-Coal. Na stanowiskach członków zarządu pozostali Piotr Broncel i Joanna Węgrzyn.

Bogusław Bobrowski złożył jednocześnie rezygnację z zasiadania w RN Kopeksu. Tym samym w skład RN wchodzą: Krzysztof Jędrzejewski, prof. Józef Dubiński, Daniel Lewczuk, Michał Rogatko i prof. Janusz A. Strzępka, podsumował Kopex w komunikacie.

Natomiast RN Mostostalu Zabrze, w związku z powierzeniem funkcji prezesa Kopeksu Bobrowskiemu, odwołała go ze składu zarządu i powierzyła funkcję prezesa zarządu, w ramach aktualnej kadencji, Aleksandrowi Balcerowi. Jednocześnie powołała w skład zarządu, w ramach aktualnej kadencji, Grażynę Szeligę, powierzając jej funkcję wiceprezesa.

"Aktualny skład zarządu emitenta przedstawia się następująco: 1. Aleksander Balcer - prezes zarządu, 2. Dariusz Pietyszuk - wiceprezes zarządu, 3. Grażyna Szeliga - wiceprezes zarządu" - podsumował Mostostal Zabrze w komunikacie.

Podstawową działalnością grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2014 r. spółka odnotowała 1,43 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.