Tauron 

Tauron Ciepło przeprowadził pierwszą synchronizację nowego bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania Tychy z krajową siecią elektroenergetyczną. Tym samym po raz pierwszy energia elektryczna z tego bloku została dostarczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, podała spółka. "Wykonanie pierwszej synchronizacji jest ważnym kamieniem milowym w realizacji projektu. Zakończenie inwestycji i przejęcie bloku do eksploatacji przez Tauron Ciepło zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Tauron Polska Energia zrealizował obroty o wartości 2,014 mld zł netto w ramach umowy na zakup węgla od Kompanii Węglowej w latach 2013-2015, podała spółka. "Zgodnie z dokonanym rozliczeniem suma obrotów zrealizowanych w ramach umowy wyniosła 2,014 mld zł netto, tj. ok. 84% pierwotnie szacowanej wartości netto umowy" – czytamy w komunikacie. Umowa na zakup węgla od Kompanii Węglowej przez Tauron była zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., a jej szacunkowa wartość określona na dzień zawarcia wynosiła 2,4 mld zł netto.

Arctic Paper 

Arctic Paper Grycksbo AB (Szwecja) - spółka zależna Arctic Paper - rozpoczęła negocjacje ze związkami zawodowymi fabryki, których celem jest redukcja kosztów stałych o ok. 12 mln SEK (ok. 5,8 mln zł) w roku 2016 i o ok. 25 mln SEK (ok. 12 mln zł) w roku 2017, a także poprawa wydajności produkcji fabryki w Grycksbo, podał Arctic Paper. "W tym celu zakład może potencjalnie zmniejszyć zatrudnienie o około 40 osób w ciągu 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Mex Polska 

Mex Polska miał szacunkowo 51,12 mln zł przychodów i 4,01 mln zł zysku netto w 2015 r., podała spółka. >>>>  

Forum TFI 

Na koniec 2015 roku wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Forum TFI sięgnęła 13,9 mld zł wobec 11 mld zł rok wcześniej, poinformowała spółka. >>>>  

Atal 

Atal rozpoczyna sprzedaż mieszkań w najnowszej inwestycji usytuowanej we Wrocławiu, nieopodal ulicy Kosmonautów - Atal Nowe Żerniki, poinformowała spółka. W ofercie znajduje się 109 lokali. Cena wynosi 5 300 zł brutto za m2, podano w komunikacie.

Pragma Inkaso 

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 222,75 mln zł, podało Pragma Inkaso. "Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy Pragma Inkaso, podano także.

Budimex 

Konsorcjum Budimeksu (lider, 50% udziałów) i Strabag podpisało Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Rzeszowie aneks zwiększający maksymalną wartość zobowiązania w umowie na budowę odcinka autostrady A4 do 985,71 mln zł z 769,86 mln zł, podał Budimex.>>>>  

Echo Investment 

Echo Investment ma umowę z Allegro na wynajem 7,6 tys. m2 powierzchni w wieżowcu Q22 w Warszawie, podał deweloper. "Allegro zdecydowało o przeniesieniu swojego warszawskiego biura do budynku Q22. Nowa siedziba zajmie 7 600 m2. To kolejna firma pozyskana przez dewelopera i inwestora obiektu - Echo Investment. W procesie poszukiwania nowej lokalizacji dla warszawskiego biura, Allegro wspierali eksperci Knight Frank" - czytamy w komunikacie. 

PZU 

Robert Pietryszyn został nowym wiceprezesem PZU. To nowy człowiek w branży ubezpieczeniowej, ale doświadczony uczestnik biznesów na dużą skalę. Jednak jego wybór może powodować kontrowersje. >>>>  

BOŚ  

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o zatwierdzeniu harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 15 lutego. "Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego banku" - czytamy w projektach uchwał. Walne zdecyduje także o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej banku.

Sygnity 

CRON ma 5,11 proc. głosów na walnym Sygnity. CRON to warszawska firma informatyczna, świadczącą usługi związane z produkcją, analizą, audytami, organizacją i integracją systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. CRON kontroluje blisko 33 proc. akcji giełdowego Simple.

Europejski Fundusz Energii 

Discovery sp. z o.o. - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - rozpocznie w II kw. prace w odkrywkowej kopalni bursztynu w Możdżanowie koło Słupska, podał EFE. >>>>  

PKP Cargo  

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji członków zarządu i na przyszłą kadencję, podała spółka. >>>>  

Uniwheels 

Ralf Schmid zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu (CEO) Uniwheels w związku z przejściem do rady nadzorczej spółki. Na stanowisko prezesa powołany został, z dniem 21 stycznia br., dotychczasowy członek zarządu i chief automotive officer (CAO) Thomas Buchholz, podała spółka. Ralf Schmid był prezesem Uniwheels od listopada 2014 r.

PGNiG   

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w IV kwartale br. sprzedało 6,67 mld m3 gazu ziemnego wobec 6,8 mld m3 w analogicznym okresie ub.r. Sprzedaż gazu ziemnego w całym 2015 r. wyniosła 23,13 mld m3 wobec 18,6 mld m3 rok wcześniej, podała spółka, zaznaczając, że są to dane szacunkowe. >>>>