"Wartość sprzedaży zrealizowanej przez spółkę w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosła 366 573,40 zł" - czytamy w komunikacie.

W odrębnym komunikacie spółka podała, że "po przeprowadzeniu analizy odnotowanej sprzedaży mikrosfery w czwartym kwartale 2015 roku, postanawia skorygować prognozy finansowe na koniec 2015 roku".

Prognoza przychodów grupy kapitałowej na cały 2015 r. została obniżona do 1,54 mln zł z 2,97 mln zł.

"Mniejsza od zakładanej w pierwotnej prognozie sprzedaż wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji zamówień do istotnych odbiorców spółki" - tłumaczy CTE.

Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę zysku netto na 2015 r., ponieważ "brak realizacji zakładanych przychodów nie wpłynął na zmniejszenie planowanego wyniku netto", a także prognozy na 2016 r., zakładające 3,13 mln zł zysku netto i 19,12 mln zł przychodów.

Reklama

W połowie grudnia 2015 r. CTE zdecydowało o zawieszeniu subskrypcji akcji serii D z powodu "aktualnej niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym". Nowe terminy oferty mają zostać podane do 31 stycznia 2016 r.

Cenospheres Trade&Engineering rozpoczął działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect.